Grupa za komunalne delatnosti, izvršenje, uklanjanje objekata ili dela objekata