Jавна набавка мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 2 –Набавка материјала за интерно расељена лица –друга фаза

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-10/2020-04
Дана: 20.07.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 2 –Набавка материјала за интерно расељена лица –друга фаза ЈН бр. 404-4-10/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о продужетку рока
Измена и допуна конкурсне документације
Одговори на питања 1
Одговори на питања 2
Друга измена и допуна конкурсне документације
обавештење о продужетку рока

Одлука о додели уговора