Jавнa набавкa мале вредности набавка ЛЕД билборда.

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности набавка ЛЕД билборда.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања 1
Одговори на питања 2
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока