Javna nabavka male vrednosti nabavka LED bilborda.

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti nabavka LED bilborda.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanja 1
Odgovori na pitanja 2
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka