Javna nabavka usluga izrade studija i proračuna za vodotoke drugog reda JN.BR 404-5-19/2019-04

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. oktobar br. 7
Broj: 404-5-19/2019-04
Dana: 17.10.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade studija i proračuna za vodotoke drugog reda JN.BR 404-5-19/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru