Јавна расправа о нацрту Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од 2019 –2024.

Обавештава се стручна и заинтересована јавност да је отпочела јавна расправа о нацрту Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од 2019 –2024 године са акционим планом и да ће иста трајати до 24. 10. 2019. године.
Све евентуалне примедбе, предлоге и сугестије можете упутити писаним путем преко писарнице Општинске управе општине Ћуприја или путем електронске адресе info@cuprija.rs са назнаком Радној групи за израду Стамбене стратегије .

Нацрт Стратегије