Јавна расправа поводом Нацрта Статута општине Ћуприја

Обавештавамо вас да је отпочела јавна расправа о нацрту Статута општине Ћуприја и да ће иста трајати до 28.06.2019.године.
Све евентуалне предлоге и сугестије можете упутити писаним путем преко писарнице општинске управе општине Ћуприја или путем електронске адресе info@cuprija.rs са назнаком “За Комисију за израду нацрта Статута општине Ћуприја”.

Текст нацрта Статута можете преузети овде. Нацрт Статута