JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2023. GODINI

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon, 113/17 i 49/2021), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21) i čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2023. godinu, zaključenog između Nacionalne služba za zapošljavanje Filijale Jagodina i Opštine Ćuprija LAPZ sufinansiranje broj 3101-101-4/2023 od 16.05.2023. godine

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

i

OPŠTINA ĆUPRIJA

Raspisuju

 JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE

ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2023. GODINI

 

Javni konkurs možete da preuzmete putem sledećeg linka:

Javni konkurs Ćuprija za organizovanje sprovodjenja javnih radova u 2023 godini