ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА.

Општинско веће општине Ћуприја оглашава Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Ћуприја.
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Политика“.
Обавештење о Јавном конкурсу је објављено у дневним новинама „Политика“ дана 03.04.2023. године.

Јавни конкурс
Изјава по ЗОУП-у