ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА У ДОМУ КУЛТУРЕ У ЈОВЦУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

На основу члана 27. став 10. и чл. 33. став 2. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/ 2018 и 153/2020) и 44. став 2. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине Ћуприја („Сл. Гласник ОЋ“ бр. 19/2021) те чл. 60. став 1. тачка 5. Статута Општине Ћуприја („СЛ. Гласник ОЋ „ бр. 30/2019), Одлуке о отуђењу покретних ствари у јавној својини Општине Ћуприја 404-565/2022 од 1.12.2022. године и Одлуке о измени одлуке о отуђењу покретних ствари у јавној својини Општине Ћуприја 404-565/2022  од 9.12.2022. те Решења о образовању Kомисије за спровођење поступка отуђења покретних ствари у јавној својини Општине Ћуприја у поступку јавне продаје прикупљањем јавних понуда бр. 02-138/2022-01 од 1. 12. 2022. године, Комисија објављује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА У ДОМУ КУЛТУРЕ У ЈОВЦУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Oglas

Јавни оглас

Понуда