JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2022. GODINI

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon, 113/17 i 49/21), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21) i čl. 42 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu, zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Jagodina i Opštine Ćuprija, LAPZ sufinansiranje broj 3101-101-2/2022, od 14.04.2022. godine,

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

OPŠTINA ĆUPRIJA

RASPISUJU JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2022. GODINI

 

U sledećim prilozima možete da nađete potpune informacije o javnom pozivu, kao i uslove za podnošenje zahteva i same formulare za podnošenje zahteva.

Javni poziv ĆU nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2022. godini

Nesubvencionisane delatnosti – samozapošljavanje

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2022. godinu