Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву и то кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области

На основу члана 11. става 1. Правилника о условима, критеријумима за избор корисника и поступку доделе средстава помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходовних активности бр. 06-59-1/2019-01 од 01.07.2019. године, Комисија за избор корисника за реализацију помоћи интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу доходовних активности образована решењем председника општине Ћуприја бр. 02-80/2019-01 дана 03.07.2019. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву и то кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Помоћ намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву и то кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области .
ЈАВНИ ПОЗИВ