Јавни позив за учешће у јавној расправи

Поступајући у складу са чланом 100. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) Одељење локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Упућује се јавни позив грађанима, привредним друштвима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Ћуприја
Јавна расправа ће трајати до 27.11.2020. године
Одељење локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја спроводи јавну расправу, разматра упућене предлоге и сугестије и по окончању јавне расправе доставиће Општинском већу општине Ћуприја нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Ћуприја
Предлози, сугестије и коментари достављају се Одељењу локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја путем електронске поште на e-mail адресу: lpa@cuprija.rs или поштом на адресу: Општина Ћуприја, Општинска управа, Одељење локалне пореске администрације „За јавну расправу о нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Ћуприја ”, Карађорђева 74, 35230 Ћуприја

Овај Јавни позив објавити на интернет презентацији Општине Ћуприја.

Образложење нацрта Одлуке
Нацрт Одлуке