Кандидујте најбоље

Организациони одбор за обављање послова у вези са организовањем и обележавањем дана општине Ћуприја упутио је позив грађанима и институцијама општине Ћуприја да доставе иницијативе и предлоге о додељивању признања и награда појединцима или институцијама за најзначајнија достигнућа у областима друштвеног живота.

Инициjaтивe и прeдлoгe сa oбрaзложењем доставити Савету за кадровска и мандатна питања Скупштине општине Ћуприја писменим путем, преко писарнице Општинске управе општине Ћуприја, Улица 13. октобра бр. 7, уз попуњени образац (образац се налази на шалтеру бр. 1 писарнице), или електронским путем – попуњавањем онлајн форме преко званичног сајта Општине Ћуприја (банер у десном горњем делу насловне стране).

Рок за достављање предлога истиче у петак, 30.09.2022. године, у 12.00 часова

Предлози могу да се подносе за следећа признања и награде: Почасни грађанин општине Ћуприја, спомен плакете, захвалнице, као и за новчане награде

Признања и награде биће додељени на свечаној седници Скупштине општине Ћуприја, која ће бити одржана 13. октобра у оквиру Дана општине.