АРХИВА

Излаже се, наставља се излагање на увид део јединственог бирачког списка за подручје општине Ћуприја

Република Србија
Општина Ћуприја
Општинска управа
13. Октобра бр.7
Број:208-10/2020-01-2
Датум: 11.05.2020. године

На основу члана 14 , чл. 15 и чл.21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ број 104-2009 и 99/2011), тачке 9. и 10.Упутства за спровођење Закона о Jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“,бр.15/2012 и 88/18) , Одлуке о расписивању избора за народне посланике и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији ( „Службени гласник РС“ број 19/2020 од 04.марта 2020 ), Одлуке о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике и Одлуке о измени одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији ( „Сл.гласник РС“ број 68/2020 од 10.маја 2020. ), који ће се одржати дана 21. јуна 2020. године, Општинска управа општине Ћуприја

ИЗЛАЖЕ СЕ, НАСТАВЉА СЕ ИЗЛАГАЊЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Ћуприја, изложен је у седишту Општинске управе општине Ћуприја, ул. 13.Октобра бр. 7, канцеларија број 14.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Ћуприја могу поднети општинској управи у времену од 07 часова и 30 минута до 15 часова и 30 минута сваког радног дана, и у нерадне дане од 9 до 14 часова, а нај касније до дана закључења бирачког списка 05.јуна 2020.године, у 24 часа.
Од закључења бирачког списка. па све до 72 часа пре избора. односно од 06. до 17. јуна 2020.године до 24 часа, Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају грађани. Уз захтев се прилажу овлашћења и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка , односно до 30. маја 2020. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на престојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Ћуприја. Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора
( укључујући и интерно расељена лица ), да изврше увид у Јединствени бирачки списак у циљу провере личних података.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић , дипл.правник

Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике скупштине општине Ћуприја, расписаних за 26. април 2020. године

Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике скупштине општине Ћуприја, расписаних за 26. април 2020. године

Изборне листе

1 * Решење о проглашењу изборне листе 1
* Изборна листа број 1 – АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
*Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Изборне комисије и бирачких одбора – листа 1
2 *Решење о проглашењу изборне листе 2
*Изборна листа број 2 – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА – МИЛАН КРКОБАБИЋ
*Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Изборне комисије и бирачких одбора – листа 2
3 *Решење о проглашењу изборне листе 3
* Изборна листа 3 – ИВИЦА ДАЧИЋ –„Социјалистичка партија Србије(СПС), Јединствена Србија(ЈС)- Драган Марковић Палма“
* Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Изборне комисије и бирачких одбора – листа
3

*Решење о престанку својства кандидата 

Излаже се на увид део Јединственог бирачког списка за подручје општине Ћуприја

Република Србија
Општина Ћуприја
Општинска управа
13. Октобра бр.7
Број:208-3/2020-01-2
Датум: 05.03.2020. године

На основу члана 14. став 1., чл. 15 и чл.21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ број 104-2009 и 99/2011), и тачке 9. и 10.Упутства за спровођење Закона о Jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“,бр.15/2012 и 88/18) , Одлуке о расписивању избора за народне посланике и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији ( „Службени гласник РС“ број 19/2020 од 04.марта 2020.), који ће се одржати дана 26.априла 2020. године, Општинска управа општине Ћуприја

ИЗЛАЖЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Ћуприја, изложен је у седишту Општинске управе општине Ћуприја, ул. 13.Октобра бр. 7, канцеларија број 14.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Ћуприја могу поднети општинској управи у времену од 07 часова и 30 минута до 15 часова и 30 минута сваког радног дана, и у нерадне дане од 9 до 14 часова, а нај касније до дана закључења бирачког списка 10.априла 2020.године, у 24 часа.
Од закључења бирачког списка. па све до 72 часа пре избора. односно од 11. до 22.априла 2020.године до 24 часа, Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају грађани. Уз захтев се прилажу овлашћења и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка , односно до 04.априла 2020. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на престојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Ћуприја. Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора ( укључујући и интерно расељена лица ), да изврше увид у Jединствени бирачки списак у циљу провере личних података.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Милица Цветковић , дипл.правник

Обавештење Изборне комисије општине Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Број: 013-1-6/2020-02
Датум: 04.03.2020.године

ОБАВЕШТЕЊЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ политичке странке, коалиције странака, друге политичке организације и групе грађана које желе да поднесу кандидатуру за изборе за одборнике Скупштине општине Ћуприја заказане за 26. април 2020. године 21.јун 2020.године, да могу преузимати потребне обрасце за спровођење избора од изборне комисије у просторијама СО Ћуприја, почев од 04.03.2020.године у времену 13,оо до 15,оо часова, а осталим данима у времену од 10,оо до 15,оо часова.
Потребна документација – обрасци, могу се преузети код секретара ИК, или на сајту Општине Ћуприја, www.cuprija.rs

Рок за подношење изборних листа са пратећом документацијом је 10.04.2020. године до 24,оо часа 05.06.2020. до 24 часа.

РОКОВИ СУ НЕПРЕКОРАЧИВИ

Контакт телефони изборне комисије:

Канцеларија изборне комисије 035/8150-902
Председник изборне комисије Ана Милановић 064/21-21-709
Секретар изборне комисије Драгица Пејчић-Ранђеловић 069/602-079

Доношењем Одлуке о измени Одлуке о прописивању образаца за спровођење локалних избора престају да важе следећи обрасци.

Образац – 1, Образац – 7 , Образац – 9, Образац – 10, Образац – 11 , Образац – 12, Образац – 13, Образац – 14 , Образац – 15, Образац – 16, Образац – 17 , Образац – 18 , Образац – 23, Образац – 24.

Нове обрасце можете преузети овде. 

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Образац 6

Образац 7

Образац 8

Образац 9

Образац 10

Образац 11

Образац 12

Образац 13

Образац 14

Образац 15

Образац 16

Образац 17

Образац 18

Образац 19

Образац 20
Образац 21

Образац 22

Образац 23

Образац 24