Обавештења

Позив за регистрацију приватног смештаја

Подсећамо, регистрација је законскао обавеза која је ближе дефинисана Правилником о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његове садржине и врсте података

Опширније ..

ПОЗИВ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ

На основу Правилника о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података „Службени гласник РС“, број 87 од 19. јуна 2020.године, чија примена почиње од 01.10. 2020. године,

Позивају се сва физичка и правна лица са територије општине Ћуприја,  која се баве пружањем услуга смештаја са или без хране, да се региструју(изврше  категоризацију ) у јединици Локалне самоуправе , Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој.

За више информација посетите сајт Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Списак маркета и продавница на територији општине Ћуприја који ће у четвртак 30.04.2020.године бити отворени у времену од 04.00 до 07.00 за наше суграђане старије од 65 година

Списак маркета и продавница на територији општине Ћуприја који ће у четвртак 30.04.2020.године бити отворени у времену од 04.00 до 07.00 за наше суграђане старије од 65 година.

Молимо грађане млађе од 65 година да у ово време не долазе у куповину, да бисмо испоштовали старије грађане. Поштујте све мере предострожности.

Две милијарде евра подршке доступно привредницима и 2,6 милијарди динара пољопривредницима

На јучерашњој седници Владе Србије усвојене су Уредба о утврђивању гарантне шеме као мере подршке привреди за ублажавање последица пандемије COVID-19, као и Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима и Уредба о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19. Према речима министра финансија Републике Србије Синише Малог, усвајањем ових уредби заокружен је Програм економских мера за подршку привреди.

Преко Управе за аграрна плаћања нашим пољопривредницима је од уторка наредне недеље на располагању 2,6 милијарди динара за ублажавање последица кризе која је изазвана вирусом корона.

Право на исплату новчане помоћи у складу са Уредбом о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 има носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и налази се у активном статусу. Поред општег услова неопходно је да подносилац захтева у Регистру има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, или да је власник животиње (краве, овце или козе) која је обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња. Право на новчану помоћ имају и власници обележених и регистрованих кошнице пчела, били они носиоци или чланови пољопривредног газдинства, под условом да имају 70 или више година старости у 2020. години.

Висина једнократне помоћ у апсолутном новчаном износу одређује се по јединици уписане површине, односно по грлу стоке или броју кошница и то:

– 25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000 динара;

– 3000 динара по грлу краве, а највише 30.000 динара;

– 500 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000 динара;

– 800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара.

За реализацију ове уредбе утврђена су средства од 1.150.000.000 динара

Исплату новчане помоћи пољопривредним газдинствима врши Министарство финансија – Управа за трезор, на основу података из евиденција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Регистра пољопривредних газдинстава и Ветериранрске базе. Исплата се врши директно на наменски рачун пријављен у Регистру пољопривредних газднистава, те није неопходно подносити захтев.

Уредбом o финансијскoj подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, кроз субвенционисање дела камате олакшани је приступ коришћењу кредита, и то за:

– развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овом уредбом;

– развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства;

– инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему;

– набавку хране за животиње;

– инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи;

– ликвидност.

Физичко лице и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара, док правно лице кредитну подршку остварује под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара. Износ кредита за ликвидност је до 3.000.000 динара.

Средства за спровођење ове уредбе утврђена су у укупном износу 1.450.000.000 динара.

Уредбa о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2

Уредба o финансијскoj подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Исплата пензија лицима са навршених 65 и више година живота у Поштанској штедионици

Банка Поштанска штедионица, а.д. Београд омогућава исплату пензија лицима са навршених 65 и више година живота на један од следећих начина: исплатом пензије у просторијама банке на основу једнократног овлашћења; исплатом пензије на кућну адресу корисника у сарадњи са Јавним предузећем „Пошта Србије“ , а као трећи начин, банка је у свом званичном обавештењу навела да клијенти имају право да обавесте банку да не прихватају ни једну од две пређашње опције.

На званичном сајту Банке Поштанска штедионица, а.д. стоји да предметни корисници треба да обавесте банку о изабраном начину подизања пензија позивом Контакт центра „Поштанске штедионице“ на број телефона: 011/20-20-292, или путем електронске поште: penzije@posted.co.rs.

Уколико се определите за опцију доставе пензије на кућну адресу, у обавези сте да поред важеће адресе, банку – путем телефона или електронске поште – обавестите и о тачном износу који желите да Вам се достави.

Ево и интегралног обавештења Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд:

Обавештење

Обавештење о раду Интерресорне комисије за време ванредног стања

У складу са инструкцијама Министарства просвете, науке и технолоског развоја, даљи рад између чланова Комисије као и са подносиоцима захтева одвијаће се путем онлајн комуникације.

Родитељи ће упућивати захтеве Интересорној комисији на мејл координатора Комисије Маји Бесевић: maja.besevic@cuprija.rs, контакт телефон 064/3187228

Образац захтева

Обавештење за пољопривреднике

ПССС Јагодина обавештава све пољопривредне произвођаче да и у ванредним условима ради и спремна је да пружи помоћ око свих питања која ових дана муче пољопривреднике. У служби ће произвођаче дочекати дежурни саветодавци који су стручни за питања из различитих области пољопривреде ( сточарство, ратарство, повртарство, воћарство и заштита биља).
Пољопривредна саветодавна и стручна служба се налази у улици Капетана Коче број 21, Јагодина, а држурни саветодавци ће бити на својим радиним местима сваког радног дана од 7 – 15 часова .
Апелујемо на пољопривредне произвођаче да уколико су им потребне информације помоћ потраже најпре преко телефона 035/8221931, путем имејла jagodinapss@mts.rs или на фејзбук страници https://www.facebook.com/PSSS-Jagodina-107815114131351 .
Стучну помоћ из појединих области можете добити на следеће мобилне телефоне:
Област сточарства:
065/2219326
064/6486145

Област ратарства и повртарства:
065/2219315
065/2219316
065/2219313
065/2219324

Област воћарства и виноградарства:
065/2219312
065/2219322
065/2219325

Област заштите биља:
065/2219311
065/2219317
065/2219327

Апелујемо на произвођаче да уколико је долазак у просторије ПССС Јагодина неопходан, буду опремљени са одговарајућом заштитном опремом (маска и рукавице) у циљу превенције ширења корона вируса.

Обавештење Општинске управе

У складу са Закључком Владе РС 05 број: 53-2561/2020 од 16.03.2020. године:
ОБУСТАВЉА СЕ рад са странкама на шалтерима Општинске управе општине Ћуприја.
Наставак обављања послова је могућ писаном поштом, телефоном или мејловима.

Адреса Општинске управе је: ул. 13.октобра бр. 7, 35230 Ћуприја
Телефони су: 035/8470-248, 035/8470-631, 035/8476-538; 035/815-0908

Мејлови су: info@cuprija.rs, mirjana.savic@cuprija.rs, ljiljana.radosavljevic@cuprija.rs

Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања.

Ово Обавештање објавити на званичној интернет страници општине Ћуприја.

МОЛИМО ГРАЂАНЕ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Далиборка Ковачевић-Илић