E-usluge

Od sada moguća prijava dece u Vrtić elektronski

Građani opštine Ćuprija od sada na potpuno elektronski i besplatan način mogu da prijave decu za upis u predškolsku ustanovu „Dečja radost“.
Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na Portalu eUprava.
Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju.

Uputstvo za roditelje