Objedinjena procedura

Uputstvo o načinu pristupa ka objedinjenoj proceduri i uvida u status konkretnog zahteva

 

Poštovani podnosioci zahteva,

Status Vašeg predmeta uvek možete proveriti na sajtu Sistema za elektronsko podnošenje prijava, u odeljku “Objave“, gde se u padajućem meniju odabere opcija „Centralna evidencija objedinjenih procedura“, u kojoj je potrebno uneti podatke predmeta i u svakom trenutku možete biti u toku koji je status Vašeg zahteva.

Ukoliko želite, možete se i registrovati na sajtu Centralne evidencije objedinjenih procedura: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/. Za kreiranje korisničkog naloga potrebno je da unesete tačne lične podatke. Nakon kreiranja korisničkog naloga, putem elektronske pošte dobićete instrukcije za prijavljivanje.

Kada se prvi put prijavite na sistem Agencije za privredne registre, koristeći novokreirani korisnički profil, moći ćete da koristite elektronske usluge koje nudi Agencija, za koje nije potrebna posebna dozvola, kao i da zatražite pristup elektronskim uslugama za koje je potrebna posebna dozvola.

Znači, za dobijanje pristupa elektronskim uslugama za koje je potrebna posebna dozvola, uz zahtev za pristup morate da priložite i Vaš kvalifikovani digitalni sertifikat, odnosno elektronski potpis koji možete besplatno pribaviti od MUP-a Srbije.
Za sve dodatne informacije ili moguće nejasnoće, možete se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine.

Obaveštenje o načinu dobijanja informacija o važećoj planskoj dokumentaciji (PUP/GUP) opštine Ćuprija

Uvid u plansku dokumentaciju za teritoriju opštine Ćuprija moguće je izvršiti neposrednim preuzimanjem planske dokumentacije sa web stranice opštine Ćuprija direktno na: https://cuprija.rs/sr/dokumenta-kategorija/urbanisticki-planovi/ .

Pored toga, sve informacije vezane za plansku dokumentaciju moguće je dobiti u Odeljenju za urbanizam, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 08.00-15.00 časova, ili pozivom na telefon 035/8475-729 i 035/8470-568.