Обавештења о основним подстицајима у биљној производњи

Обавештавамо регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Ћуприја, да на основу Правилникa о измени Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја: „Службени гласник РС“, број 38/2020-26,
„Изузетно у 2020. години, захтев за остваривање права на основне подстицаје подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на имејл адресу: uap.kabinet@minpolj.gov.rs достављањем следећих података о подносиоцу захтева:
1) име и презиме;
2) матични број;
3) број пољопривредног газдинства (БПГ).
Корисници који су остварили право на подстицаје у 2019. години, а до дана ступања на снагу овог правилника нису поднели захтев, право на основне подстицаје остварују тако што им се средства директно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.“
Подстицај износи 5.200 дин/ха – 4.000 дин/ха директних подстицаја и 1.200 дин/ха регрес за дизел гориво(60 лит/ха се регресира са 20 дин/л).

Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја