Obaveštenje o suzbijanju larvi i odraslih formi komaraca iz aviona i uređajima sa zemlje na teritoriji opštine Ćuprija

Obaveštavamo građane Ćuprije da će se dana 07.07.2019 godine. (nedelja), ako se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće Eko-Dez iz Beograda sprovesti akciju suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine preparatom LARVASTOP ZG sa početkom od 11 časova i odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i tretmanom iz vazduha na teritoriji opštine Ćuprija.
Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i iz vazduha obaviće se u periodu od 18 do 22 časova. Tretman suzbijanja komaraca uređajima sa zemlje će se vršiti preparatom AQVAK-OTHRINE 20 EW i preparatom KONDOR ULV iz vazduha.
Suzbijanje odraslih formi komaraca sa zemlje odradiće se na teritoriji celog grada i nekoliko okolnih sela (Ostrikovac, Jovac, Supska, Krušar, Vlaška, Mijatovac i Senje)
Punjenje vazduhoplova će se vršiti oko 17 časova, na aerodromu u Davidovac u Paraćinu.

Koordinaciju rada ekipa sprovešće šef stručno operativnog tima preduzeća Eko-Dez Petar Simić uz punu saradnju sa nadzorom tretmana ispred opštine Ćuprija.