Обавештење у вези Јавног позива за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу брачним/ванбрачним паровима

На основу Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу („Сл.гласник општине Ћуприја“, број 9/2020) – у даљем тексту: Одлука, Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја – у даљем тексту: Одељење, дана 12.05.2020.године упућује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

I Због ступања на снагу Одлуке о укидању ванредног стања („Сл.гласник Републике Србије“ бр.65/2020 од 06.05.2020.године) продужава се рок за подношења пријава за остваривање права на вантелесну оплодњу по расписаном Јавном позиву број: 54-2/2020-06 од 13.03.2020.године до 12.06.2020.године.

II С обзиром на ванредно стање у Републици Србији изазваног вирусом COVID 19 које је проглашено 15.03.2020.године одлаже се рок за разматрање приспелих пријава за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу по расписаном Јавном позиву број: 54-2/2020-06 од 13.03.2020.године до почетка рада овлашћених здравствених установа које ће спровести поступак вантелесне оплодње о чему ће подносиоци пријава бити благовремено обавештени.

III Обавештење објавити на огласној табли Општинске управе општине Ћуприја и на званичном сајту општине Ћуприја.