Објављен јавни позив за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

Општина Ћуприја данас је објавила Јавни позив за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу. Ово право могу да остваре сви они који имају пребивалиште или боравиште (за избегла и интерно расељена лица) на територији општине Ћуприја најмање три године пре подношења захтева.

Право учешћа на Јавном позиву могу да остваре брачни/ванбрачни парови за услуге које пружају овлашћене здравствене установе, и то за један покушај вантелесне оплодње у току једне буџетске године.
Основни критеријуми за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу су:
– да брачни/ванбрачни парови имају држављансто Републике Србије;
– да брачни/ванбрачни парови имају пријављено пребивалиште, а за избегла и интерно расељена лица боравиште на територији општине Ћуприја најмање три године пре подношења захтеава;
– да жена у моменту подношења захтева није навршила 48 година живота;
– да брачни/ванбрачни парови остварују право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено осигурање;
– да је и поред одговарајућег лечења констатована неплодност и то како код жена које нису рађале (примарни стерилитет), тако и код жена које су рађале, али немају живо дете или имају једно дете, а немају услова да природним путем добију друго дете (секундарни стерилитет);
– да је по извештају здравствене установе жена укључена у поступак вантелесне оплодње у претходна три покушаја на терет средстава обавезног здравственог осигурања или да пар не испуњава услове за укључивање у програм због броја покушаја вантелесне оплодње или године старости женског партнера.

Цео јавни позив можете да видите путем следећег линка:

https://cuprija.rs/sr/javni-poziv-za-ostavrivanje-prava-na-na/