ODLUKA O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA U SPROVOĐENJU ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE

Opštinsko veće opštine Ćuprija na sednici održanoj 28. aprila 2023. godine, donelo je Odluku o izboru  direktih korisnika u sprovođenju energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Odluku u integralnoj verziji naći ćete na sledećem linku:

odluka o izboru direktnih korisnika solarni paneli 28.04