Одлука о избору програма и расподеле средстава из буџета општине Ћуприја удружењима за реализовање програма и пројеката од јавног интереса за општину Ћуприја

На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – други закон), члана 9 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ 16/2018), члана 60 Статута Општине Ћуприја („Сл. гласник Општине Ћуприја“ бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 16 Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за програме удружења („Сл. гласник Општине Ћуприја“ број 6/18), Општинско веће општине Ћуприја, на седници одржаној дана 13.04.2023. године, донело је

Одлуку о избору програма и расподели средстава из буџета Општине Ћуприја удружењима за реализовање програма и пројеката од јавног интереса за општину Ћуприја

Одлуку можете да нађете на овом линку: S22BW-5e23041310480