Одлука стручног жирија на конкурсу за тематски мурал

Установа културе у Ћуприји осмислила је конкурс за тематске мурале у складу са реализацијом крос-секторног пројекта стварања естетског идентитета града. Мурал на тему лика и дела Драгослава Михаиловића први је у низу за град тематски значајаних мурала, предвиђених за реализацију на стратешки одабраним локацијама тако да на крају буду обухваћени културно-туристичком понудом града.
Конкурс је био расписан у трајању од 15. априла до 15. августа. На конкурс је пристигло укупно седам пријава. Увидом у конкурсне материјале комисија је утврдила да су сви кандидати испунили формалне пропозиције конкурса. Уз сву неопходну конкурсну документацију поједини кандидати приложили су један предлог мурала док су други приложили неколико варијација истог предлога или више различитих предлога. Међутим, мишљење комисије је да предлози у слабој мери пружају оригиналне одговоре на предложену тему, врло слабо кореспондирају са историјом града и подручја, као и то да не задовољавају ликовне или естететске критеријуме у мери довољној за реализацију. Сходно томе комисија је донела одлуку да се конкурс поништи. Такође, комисија препоручује да се конкурс на ову тему понови почетком следеће године.

Комплетан текст Одлуке можете преузети овде.
Конкурс за тематски мурал – одлука стручног жирија