Odluka stručnog žirija na konkursu za tematski mural

Ustanova kulture u Ćupriji osmislila je konkurs za tematske murale u skladu sa realizacijom kros-sektornog projekta stvaranja estetskog identiteta grada. Mural na temu lika i dela Dragoslava Mihailovića prvi je u nizu za grad tematski značajanih murala, predviđenih za realizaciju na strateški odabranim lokacijama tako da na kraju budu obuhvaćeni kulturno-turističkom ponudom grada.
Konkurs je bio raspisan u trajanju od 15. aprila do 15. avgusta. Na konkurs je pristiglo ukupno sedam prijava. Uvidom u konkursne materijale komisija je utvrdila da su svi kandidati ispunili formalne propozicije konkursa. Uz svu neophodnu konkursnu dokumentaciju pojedini kandidati priložili su jedan predlog murala dok su drugi priložili nekoliko varijacija istog predloga ili više različitih predloga. Međutim, mišljenje komisije je da predlozi u slaboj meri pružaju originalne odgovore na predloženu temu, vrlo slabo korespondiraju sa istorijom grada i područja, kao i to da ne zadovoljavaju likovne ili estetetske kriterijume u meri dovoljnoj za realizaciju. Shodno tome komisija je donela odluku da se konkurs poništi. Takođe, komisija preporučuje da se konkurs na ovu temu ponovi početkom sledeće godine.

Kompletan tekst Odluke možete preuzeti ovde.
Konkurs za tematski mural – odluka stručnog žirija