Одржана 101. седница Општинског већа

Допуна одлуке о општинским путевима, која је отворила 101. седницу, предвиђа већу интеракцију између служби надлежних за одржавање и самих корисника путева. Тако нова одлука утврђује да корисници путева сваког децембра могу да се обрате општини, електронски или писаним путем, и изнесу своје примедбе и предлоге на квалитет путева.

Такође је прецизније дефинисана и улога служби које одржавају путеве, па су тако оне обавезне да грађане благовремено обавесте преко средстава јавног информисања о радовима или прекидима саобраћаја на појединим путевима.

Наредна одлука о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом односила са на део парцеле у КО Кованица укупне површине 10 метара квадратних.

Одељење за урбанизам општине припремило је и наредну тачку дневног реда а она се односила на давање у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини. Од нешто више од 1.800 хектара пољопривредног земљишта у јавној својини, обрадиво је преко 1.500 хектара и оно ће бити предмет закупа, одлучено је гласовима већника.

Седница је завршена одлуком о изради плана детаљне регулације за излетиште Вавило. План утврђује проширење и комунално уређење омиљеног излетишта грађана Ћуприје.