Održana 101. sednica Opštinskog veća

Dopuna odluke o opštinskim putevima, koja je otvorila 101. sednicu, predviđa veću interakciju između službi nadležnih za održavanje i samih korisnika puteva. Tako nova odluka utvrđuje da korisnici puteva svakog decembra mogu da se obrate opštini, elektronski ili pisanim putem, i iznesu svoje primedbe i predloge na kvalitet puteva.

Takođe je preciznije definisana i uloga službi koje održavaju puteve, pa su tako one obavezne da građane blagovremeno obaveste preko sredstava javnog informisanja o radovima ili prekidima saobraćaja na pojedinim putevima.

Naredna odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom odnosila sa na deo parcele u KO Kovanica ukupne površine 10 metara kvadratnih.

Odeljenje za urbanizam opštine pripremilo je i narednu tačku dnevnog reda a ona se odnosila na davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini. Od nešto više od 1.800 hektara poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini, obradivo je preko 1.500 hektara i ono će biti predmet zakupa, odlučeno je glasovima većnika.

Sednica je završena odlukom o izradi plana detaljne regulacije za izletište Vavilo. Plan utvrđuje proširenje i komunalno uređenje omiljenog izletišta građana Ćuprije.