Одржана 16. седница Скупштине општине Ћуприја: Ребаланс буџета долази као резултат стабилних финансија

Пред одборницима Скупштине општине прво се нашао предлог ребаланса буџета за ову годину. Буџет није угрожен, стоји у предлогу одлуке, општина је редовно измиривала све своје обавезе па у овом тренутку нема потребе за задуживањем код банака. Истовремено неке буџетске позиције су повећане због донација Министарства културе и Министарства омладине и спорта, али је овим ребалансом буџет ипак смањен за око 18,8 милиона динара.

Наредна тачка била је посвећена талентованим ученицима и студентима. Од наредне школске године најбољи ученици и студенти моћи ће да рачунају на стпендије за школовање. Право на стипендије имаће ученици средњих школа који похађају дефицитарна занимања, затим студенти од друге године, са најмањом просечном оценом 9, као и студенти без обзира на годину студирања ако су њихове породице корисници материјалне помоћи Центра за социјални рад.

Реконструкција Опште болнице у Ћуприји једна је од капиталних инвестиција у овом делу Србије. Општина је прихватила закључак републичке владе да за потребе ове инвестиције болници обезбеди сву неопходну техничку документацију, па су одборници, разумљиво је, подржали ову иницијативу.

Још један капитални објекат за општине Ћуприја и Параћин је реконструкција магистралног водовода од изворишта Света Петка. Највећи део ове инвестиције, вредне скоро 3,5 милиона евра, финансираће Влада Републике Србије, а општина Ћуприја ће свој део обавезе од 414.270 евра измирити кроз 21. рату, па је Скупштина такву одлуку данас и донела.

Након тачака у вези са инвестицијама, пред одборницима су се нашла и она о земљишту у јавној својини и промету непокретности. Прво је донета одлука да се неке парцеле у меснима заједницама Мијатовац, Батинац, Крушар и Супска од пољопривредног претворе у грађевинско земљиште, а затим је одлучено да се земљиште у јавној својини у Супској, на коме се налазе црквени објекти, размени са Црквеном општином Супска за парцеле на којима се налази месно гробље. Након тога донета је Одлука о јавној продаји непокретности на к.п. 1634 КО Ћуприја град, а овај сет питања закључила је одлука о прибављању непокретности на локацији Индустријска зона Добричево за потребе нове саобраћајнице.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине добио је прво подршку стручних служби, након тога сагласност ресорног министарства а онда, коначно, и одлуку Скупштине.

ЈКП „Равно 2014“ је кључни сегмент функционисања и развоја општине па је разумљиво што су заступљени на свакој скупштинској седници. Прво су одборници дали сагласност на посебан програм предузећа који предвиђа да се субвенција од 40.000.000 у већем делу искористи за инвестициона улагања у возило за рад на висини и у набавку два камиона, као и за текућа одржавања водоснабдевања. Након тога дата је и сагласност на део ценовника којим су одобрена повећања цена рада техничке механизације.

На скупштинском заседању потом је прихваћен извештај о пословању Туристичке организације у протеклој години, а Туристичка организације је одлуком одборника добила директора за наредни четворогодишњи период. Јелена Петровић, досадашња директорка Туристичке организације, тако је још једном добила поверење општинског парламента.

На крају данашње седнице Скупштине општине Ћуприја одборници су већином усвојили Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ћуприја у 2022. години, који је већ добио позитивно мишљење и од ресорног министарства.