Одржана 22. седница Скупштине општине Ћуприја

Седница општинског парламента започела је усвајањем одлуке о завршном рачуну за 2022 годину. Одлуком о стипендирању ученика и студената, којом је седница настављена, предвиђено је да право на стипендију остварују ученици и студенти дефицитарних занимања, талентовани студенти и ученици и студенти са инвалидитетом. Уз добре оцене услов је и да имају пребивалиште на територији општине Ћуприја. Износ и број стипендија утврђују се посебном одлуком, а стипендије се исплаћују у месечним ратама.

У надлежности локалног парламента спада и годишње утврђивање најнижих цена текућег и инвестиционог одржавања зграда и накнада за рад принудних управника па је тако Скупштина за ову годину донела одлуку да се месечне надокнаде  за одржавање зграда крећу од 359,7о динара за зграде без лифта до 467,60 за оне у којима постоји лифт. Надокнаде за рад принудних управника утврђене су у распону од 239,80 до 335,70 динара месечно по стану.

Седница Скупштине настављена је низом тачака из области урбанизма. Прва на реду била је одлука о прибављању непокретности у јавну својине општине непосредном погодбом. Реч је о куповини пет парцела у КО Супска, а разлог је што су те парцеле погодне за изградњу бунара за водоснабдевање града. Настављено је одлукама о отуђењу грађевинског земљишта у катастарским општинама Супска, Мијатовац и Ћуприја. У прва два случаја ради се и исправкама парцела на захтев мештана, док је на парцели у Ћуприји дошло до промене власничког односа, што је условило поништавање расписаног огласа о продаји.

Након разматрања тема које су се тицале урбанизма, на ред су дошле измене оснивачких аката музеја „Хореум марги-Равно“ и Установе културе. Две тачке из области пољопривреде отвориле су допуну дневног реда: предлог Одлуке о годишњем плану заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у јавној својини и предлог Програма за спровођење пољопривредне политике у општини за 2023 годину, а за које је ресорно министартво дало сагласност. Обе тачке добиле су „зелено светло“ и од ћупријских одборника. За амбициозан пројекат развоја пољопривредне делатности у општини из буџета је издвојено 9,5 милиона динара, од чега је 2 милиона или више од петине укупних средстава предвиђено за подршку младима у руралним срединама.

Седница је завршена позитивним изјашњавањем Скупштине општине Ћуприја и на информације о усклађености планираних и реализованих програма и анализа пословања јавних предузећа.