Одржана 88. седница Општинског већа

Рад Општинског већа у новој години отворен је 88. седницом на којој су прве три тачке биле посвећене финансијским плановима Основне школе „Вук Караџић“, Гимназије и Медицинске школе.

Буџети три школске институције, осим редовних материјалних трошкова, предвидели су и средства за школска такмичења. У Медицинској школи планирају да ове године ураде пројектну документацију за израду крова и замену електроинсталације, а у школи „Вук Караџић“ да замене водоводну и канализацину мрежу у одељењу за децу са сметњама у развоју.

У наставку 88. редовне седнице формирана је трочлана жалбена комисија Општине Ћуприја која, као другостепени орган, одлучује о жалбама службеника на решења и одлуке.

При крају заседања, разматрани су приговор једног извођача радова на решење о прибављању локацијских услова и закључци Комисије за утврђивање основаности захтева и накнада штете настале услед уједа паса луталица. Троје мештана Ћуприје и један из Крушара били су мете напада паса луталица, док су житељу Бигренице од напуштених паса страдале домаће животиње. Њима је у складу са скупштинском одлуком и предметним правилником комисија утврдила накнаду за насталу штету.