Održana 88. sednica Opštinskog veća

Rad Opštinskog veća u novoj godini otvoren je 88. sednicom na kojoj su prve tri tačke bile posvećene finansijskim planovima Osnovne škole „Vuk Karadžić“, Gimnazije i Medicinske škole.

Budžeti tri školske institucije, osim redovnih materijalnih troškova, predvideli su i sredstva za školska takmičenja. U Medicinskoj školi planiraju da ove godine urade projektnu dokumentaciju za izradu krova i zamenu elektroinstalacije, a u školi „Vuk Karadžić“ da zamene vodovodnu i kanalizacinu mrežu u odeljenju za decu sa smetnjama u razvoju.

U nastavku 88. redovne sednice formirana je tročlana žalbena komisija Opštine Ćuprija koja, kao drugostepeni organ, odlučuje o žalbama službenika na rešenja i odluke.

Pri kraju zasedanja, razmatrani su prigovor jednog izvođača radova na rešenje o pribavljanju lokacijskih uslova i zaključci Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i naknada štete nastale usled ujeda pasa lutalica. Troje meštana Ćuprije i jedan iz Krušara bili su mete napada pasa lutalica, dok su žitelju Bigrenice od napuštenih pasa stradale domaće životinje. Njima je u skladu sa skupštinskom odlukom i predmetnim pravilnikom komisija utvrdila naknadu za nastalu štetu.