Održana sednica Poslovnog saveta opštine Ćuprija

Dopuna Poslovnika o radu Poslovnog saveta opštine Ćuprija, Pitanja i odgovori, kao i Prezentacija rezultata ankete koju su popunjavali članovi ćuprijske poslovne zajednice, bile su glavne tačke dnevnog reda Treće sednice Poslovnog saveta opštine Ćuprija, koja je danas održana u sali za sastanke Opštinske uprave. Osim predsednika saveta Petra Stošića i predsednika Opštine Ćuprija Ninoslava Erića, te njegovog zamenika Ilije Paunovića, današnjoj sednici prisustvalo je i 19 članova Poslovnog saveta.

Prema očekivanju, članovi Poslovnog saveta najviše vremena na današnjoj sednici posvetili su pitanjima, sugestijama i predlozima koji su bili upućeni predsedniku Eriću. Pre svega, ćuprijski privrednici insistirali su na tome da još jače budu povezani sa stranim investitorima, a jedna od ideja – jednoglasno pozdravljena – bila je da se što pre izradi bilten u kome će biti prezentovani svi ćuprijski privrednici i preduzetnici, sa svojim referencama, kako bi strani investitori koji dolaze u Ćupriju imali uvid u svoje potencijalne poslovne partnere. Takođe, ćuprijska poslovna zajednica još jednom je zatražila da njeni članovi imaju isti tretman kao i strani investitori, a bilo je reči i o problemima sa kojima se susreću privrednici iz Poslovnog saveta opštine Ćuprija, pre svega u poslovima sa Službom za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda. Još jedna od važnih tema koja je obuhvaćena ovom tačkom dnevnog reda odnosila se na neophodnost dualnog obrazovanja i, s tim u vezi, na nedostatak kadrova u nekim sektorima. Predsednik Erić je, replicirajući na iznete sugestije, rekao kako su on i njegov kabinet tu za svaki problem koji se javi kod ćuprijskih privrednika i preduzetnika, još jednom apostrofirajući već više puta ponovljeno „da je nama privreda na prvom mestu“.

Što se tiče Poslovnika o radu Poslovnog saveta opštine Ćuprija, ovaj dokument je izmenjen u delu koji se odnosi na kvorum, a takođe, kako je rekao Petar Stošić, dopuna Poslovnika morala je da usledi i u vezi sa načinom izbora članova Poslovnog saveta, jer do sada dokument koji propisuje organizaciju i način rada saveta uopšte nije sadržao tačku koja se bavila time ko i pod kojim uslovima može da postane deo lokalne institucionalne poslovne zajednice, odnosno – član Poslovnog saveta opštine Ćuprija.

Treba reći da je danas prezentovan i bilten Odseka za lokalni ekonomski razvoj „Anketa o poslovnoj zajednici 2019“, u kome se, između ostalog, kaže da su kod anketiranih najtraženije arhitekte i inženjeri tehničke struke, ali i da su im izražene potrebe za srednjim stručnim kadrom hemijskog i mašinskog smera, zatim za građevinskim radnicima, stolarima (sa i bez iskustva), inženjerima obrade drveta, mašinbravarima, variocima, fizičkim radnicima, sekretaricama i nekvalifikovanim radnicima sa iskustvom u stočarstvu.

Sledeća sednica Poslovnog saveta opštine Ćuprija, kako je moglo da se čuje, biće održana septembra, kada bi članovi poslovne zajednice trebalo da iznesu svoje predloge u vezi sa budžetom opštine za 2020. godinu, kada bi, već je izvesno, privredu Ćuprije moglo da očekuje i određeno rasterećenje, pre svega kroz smanjenje nekih opštinskih taksa.