Оглас о спровођењу јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја, на локацијама:

1) за продају пољопривредних производа (бостан)
2) за забавне садржаје за децу

Овде можете преузети цео текст огласа, као и потребне формуларе.

Текст огласа
ОБРАЗАЦ БР.1 – физичка лица
ОБРАЗАЦ БР.2 – правна лица