Oglas o sprovođenju javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica, da učestvuju u postupku javnog nadmetanja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera, na površinama javne namene na teritoriji opštine Ćuprija, na lokacijama:

1) za prodaju poljoprivrednih proizvoda (bostan)
2) za zabavne sadržaje za decu

Ovde možete preuzeti ceo tekst oglasa, kao i potrebne formulare.

Tekst oglasa
OBRAZAC BR.1 – fizička lica
OBRAZAC BR.2 – pravna lica