Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора на кп.бр.4940 у К.О. Ћуприја град

На основу члана 3. Одлуке о покретању поступка давања у закуп објеката на кп.бр. 4940 у КО Ћуприја град бр. 464-30/2019-01 од 02.10.2019. године и Решења о именовању комисије за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини Општине Ћуприја бр. 02-73/2018-01 од 11.09.2018. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини општине Ћуприја објављује

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора на кп.бр.4940 у К.О. Ћуприја град

1. ПРЕДМЕТ ЗAКУПA

1. расписује се Оглас за јавно надметање за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја (пословног простора) .

Оглас и формулар можете преузети испод.

Оглас
Формулар за пријаву