Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnog prostora na kp.br.4940 u K.O. Ćuprija grad

Na osnovu člana 3. Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup objekata na kp.br. 4940 u KO Ćuprija grad br. 464-30/2019-01 od 02.10.2019. godine i Rešenja o imenovanju komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnih stvari u svojini Opštine Ćuprija br. 02-73/2018-01 od 11.09.2018. godine, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnih stvari u svojini opštine Ćuprija objavljuje

Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnog prostora na kp.br.4940 u K.O. Ćuprija grad

1. PREDMET ZAKUPA

1. raspisuje se Oglas za javno nadmetanje za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Ćuprija (poslovnog prostora) .

Oglas i formular možete preuzeti ispod.

Oglas
Formular za prijavu