Prijava komunalnih problema

Komunalne probleme možete prijavi slanjem maila na inspekcija@cuprija.rs , pozivom na 064/89-59-450 ili putem mobilne aplikacije Ćuprija (koju možete preuzeti besplatno sa Google Play prodavnice (za android telefone), App Store prodavnice (za iPhone telefone) i App Gallery  (za Huawei telefone).

Problem možete prijaviti i popunjavanjem obrasca u nastavku:

 

Prijavu podnosim kao
AnonimnoFizičko lice

PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE (nije neophodno popuniti ukoliko prijavu podnosite anonimno)
PREDMET PRIJAVE: