Уградња соларних панела на породичним кућама: Расписан је јавни позив за учешће привредних субјеката

Расписан је јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Ћуприја.

Eнергетскa санација породичних кућа спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима на уградњи соларних панела за производњу електричне енергије, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Ћуприја.

Домаћинства која остваре право на суфинансирање моћи ће да набаве  добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Ћуприја.

За све додатне информације и обавештења заинтересованим привредним субјектима на располагању је контакт телефон: 035/8150914, као и електронска адреса: zeljko.dzelatovic@cuprija.rs.

Конкурсну документацију за предметни јавни позив можете да преузмете на следећим линковима:

javni poziv za privredne subjekte 24.01.2022

Јавни позив