Набавке мале вредности услуге стручног надзора над уређењем јавне површине са изградњом фонтане у Ћуприји

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-3/2020-04
Дана: 11.03.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку набавке мале вредности услуге стручног надзора над уређењем јавне површине са изградњом фонтане у Ћуприји ЈН бр. 404-5-3/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужетку рока за подношење
Измена конкурсне
Измена конкурсне документације II
Oбавештење о продужетку рока II
Одлука о додели уговора