Poslovni savet opštine Ćuprija

Ovde možete preuzeti sva dokumenta koja su bitna za rad Poslovnog saveta opštine Ćuprija.

Poslovnik o radu Poslovnog saveta

Izmena i dopuna Poslovnika o radu Poslovnog saveta

Spisak članova Poslovnog saveta