Registar stambenih zajednica

Na osnovu člana 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16) pozivaju se upravnici ili druga lica ovlašćena odlukom skupštine stambene zajednice da podnesu prijavu za registraciju stambene zajednice Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine opštine Ćuprija.
Dana 12.06.2017.godine, počela je registracija stambenih zajednica, podnošenjem prijave za registraciju, u roku od šest meseci od dana početka rada Registra od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica.
U skladu sa čl.19. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u postupku registracije Registrator isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis podataka u Registar, koji su predmet registracije i objavljivanja, na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti.

Dokumentacija i propisi za registraciju stambene zajednice:

Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice
Dodatak prijavi
Ogledni primerak zapisnika sa sednice stambene zajednice
Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice
Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16)
Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambnim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata („Sl. glasnik RS“, br.49/17)
Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika („Sl. glasnik RS“, br.41/17)

Sva dokumenatacija koja se dostavlja mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji.

Kontakt osoba: Slađana Stojković, dipl.pravnik, tel. 035/8470-568, e-mail: sladjana.stojkovic@cuprija.rs