Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka dobra za projekat savetodavna služba za građane opština Ćuprija oblikovana po partijama: Partija 3 – Nabavka kancelarijske opreme

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. oktobar br. 7
Broj: 404-4-12/2019-04
Dana: 23.10.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka dobra za projekat savetodavna služba za građane opština Ćuprija oblikovana po partijama: Partija 3 – Nabavka kancelarijske opreme JN br.404-4-12/2019-04, naručilac Opštinska uprava opštine Ćuprija, ul. 13. oktobar br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Poziv za podnošenje ponude – partija 3
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru kancelarijskom opremom