Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora na uređenje pešačke staze oblikovane po partijama: Partija 1- uređenje pešačke zone – behaton

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-20/2019-04
Dana: 05.11.2019 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge stručnog nadzora na uređenje pešačke staze oblikovane po partijama: Partija 1- uređenje pešačke zone – behaton JN.BR 404-5-20/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora