Јавна набавка радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-9-6/2019-04
Дана: 01.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН.БР. 404-9-11/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конурсна документација
Одговор на питања
Одговор на питања
Одлука о додели уговора