Javna nabavka usluga izrade vodotoka drugog reda Ludi potok naručilac opština Ćuprija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404- 8-10/2019-04
Dana: 18.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade vodotoka drugog reda Ludi potok naručilac opština Ćuprija.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumetnacija
Odgovori na pitanja
Obaveštenje o produžetku roka
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka
Izmena konkursne dokumetnacije