Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину у трајању од 15 дана. Јавна расправа ће трајати од 02.12.2021.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја.

Нацрт Одлуке
Листа циљева и индикатора
Образложење