Javna rasprava

Odeljenje za finansije Opštinske uprave opštine Ćuprija obaveštava zainteresovana lica da je otvorena javna rasprava na nacrt Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2021. godinu u trajanju od 15 dana. Javna rasprava će trajati od 02.12.2021.

Upućuje se javni poziv građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti, za učešće u javnoj raspravi.

Primedbe i sugestije mogu se uputiti na adresu ul.13.oktobar 7, Ćuprija.

Nacrt Odluke
Lista ciljeva i indikatora
Obrazloženje