JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta službenika sa statusom invaliditeta pod opštim uslovima

Organ u kome se radno mesto popunjava :
Opštinska uprava opštine Ćuprija
35230 Ćuprija, ul.13. oktobra broj 7

Radno mesto koje se popunjava-utvrđeno je članom 23. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ćuprija, Pravobranilaštvu opštine Ćuprija, Službi budžetske inspekcije opštine Ćuprija i Interne revizije opštine Ćuprija:
U Odeljenju za finansije- Odsek trezora: Radno mesto:„Poslovi obračuna plata, naknada i drugih primanja zaposlenih“

Javni konkurs