Јавни позив за учешће у јавној расправи

Поступајући у складу са чланом 100. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 30/19) Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, Општинске управе општине Ћуприја упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

I Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи о нацрту Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја.
II Јавна расправа ће трајати од 01.12.2019. године до 16.12.2019. године.
III Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, Општинске управе општине Ћуприја спроводи јавну расправу, разматра упућене предлоге и сугестије и по окончању јавне расправе доставиће Општинском већу општине Ћуприја нацрт Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја.
IV Предлози, сугестије и коментари достављају се Одељењу за финансије, Општинске управе општине Ћуприја путем електронске поште на e-mail адресу: info@cuprija.rs или поштом на адресу: Општина Ћуприја, Општинска управа, Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој: „За јавну расправу о нацрту Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја”.
V Овај Јавни позив објавити на интернет презентацији Општине Ћуприја.

Нацрт Одлуке